Regler


REGLER & VILLKORUPPLÄGG


Våra trackdays följer ett beprövat och roligt upplägg för att alla ska kunna ha en bra och rolig dag utan att ge avkall på säkerheten. Vi använder oss därför av ett standardiserat upplägg.


Oavsett vad man kör för bil (godkänd av svensk bilprovning eller besiktigad banbil) och oavsett om man är nybörjare eller van racingförare är alla välkomna (även polisbilar).


Exempel på bilar


2 anpassade grupper under förmiddagen


Förmiddagen kommer att följa återhämtningsprincipen: Vi kör i 30 minuterspass varvat med 30 minuter vila och vätskebalanskontroll.

 

Då vi inte vill att någon skall behöva känna sig stressad av att bli omkörd eller behöva köra om stup i kvarten har vi valt att dela upp våra trackdays i 2 olika förargrupper under förmiddagarna.

Grupperna är som följer.


Grön grupp - Gruppen för dig som vill njuta av en fantastisk bandag men kanske är nybörjare eller av annan anledning vill välja ett lugnare tempo denna gång.


Röd grupp - Gruppen för dig som är en mer van baneventdeltagare och vill kunna susa fram i ett snabbare tempo.


Eftermiddagen kör vi med Open Pitlane utan gruppindelning.


För att förbättra sin körning ytterligare kommer det också att finnas tips och hjälp från erfarna instruktörer och förare på plats.


Våra event kommer även att dokumenteras av filmare och fotografer.


Försäkringar


Eftersom vi vill ha en enormt kul dag så är säkerheten vår högsta prioritet. Det finns därför Personförsäkringar, till alla er förare som täcker eventuella personskador, att tillgå samt möjlighet till "TrackDayförsäkring" för din bil via försäkringsbolaget Moris .


Flaggvakter finns utplacerade på flera strategiska platser samt en säkerhetsbil redo att rycka ut vid eventuellt behov.


Då din ansvarsförsäkring ej gäller på din bil så blir du personligen betalningsskyldig om du kört sönder banan eller annan egendom såvida du ej tecknat sådan försäkring.


NOLL tolerans på alkohol och droger!


Alkotest kan förekomma och måste bli godkänt för att få bli utsläppt på banan.


Bullerkrav


95 dB är högsta tillåtna bullernivån mätt vid förbifart.


VILLKOR


 • Vid betalning i förväg är anmälan bindande och inget återköp förekommer oavsett anledning. Betalar man på plats är inte anmälan bindande men priset blir lite högre.


 • Vid förhinder vänligen meddela Adrenaline Academy snarast.


 • Vi har rätten att vägra anmälningar som vi bedömer vara olämpliga.


 • Vid ändrat eller inställt event underrättas deltagarna via email och hemsidan. Inbetald avgift kommer att kunna användas vid ett senare event.


 • Förarmötet är obligatoriskt för alla förare.


 • Alla deltagare vid Adrenaline Academy's event accepterar fullt ansvar för alla eventuella materiella och personskador som orsakas av dig. Kostnaden för eventuella skador som du orsakar måste du själv betala. Du har ingen rätt att ställa Adrenaline Academy till svars i någon form för eventuella olyckor eller andra problem. 


 • Skador som uppkommer på bilarna under bankörningen är inte Adrenaline Academy's ansvar.


 • Adrenaline Academy gör ingen besiktning av bilarna men alla bilar måste vara i gott tekniskt skick. Vi har dock rätt att vägra bil inträde på banan vi anser vara defekt eller inte anser uppfylla rimliga tekniska krav.

 • Bilar utan DOT-märkta (gatulagliga) däck, måste ha monterad bur.


 • Giltig racinglicens är inte nödvändig om du istället har ett giltigt körkort för det fordon du skall framföra.


 • Vid våra events skall hjälm (en hel och funktionell MC hjälm funkar utmärkt) och heltäckande klädsel bäras, men det innebär inte nödvändigtvis att ni måste köpa en hel racingoverall eller dylikt. Vi rekommenderar att ni inte bär syntetiska plagg på grund av eventuella skador i samband med brand.


 • En passagerare per bil är tillåten. Pasageraren måste vara över 16 år och samma klädsel och hjälmkrav som för föraren gäller.

  Eventuella kameror skall vara fast monterade i bilen, utvändiga och handhållna kameror är inte tillåtna.


 • Inga lösa föremål är tillåtna i bilarna.


 • Tävlingskörning eller tidtagning är inte tillåten.


 • Bilder och filmer som tas i samband med våra event. Adrenaline Academy har rätt att använda alla


 • Personer som inte följer våra regler eller Adrenaline Academy's personals anvisningar, kan komma att bli avvisade från banan. Återbetalning sker då inte.


 • Vid avvåkning stängs banan tillfälligt. Adrenaline Academy's säkerhetsbil kommer hjälpa bilen tillbaka till pit. Vid upprepade avåkningar eller vid vårdslös körning kan föraren komma att stängas av från eventet. Återbetalning sker då inte.

Alla bilar är som sagt välkomna, här är några exempel på bilar som syns till! 


Corvette, BMW, Porsche, Volvo, Ferrari, Audi

Adrenaline Academy 

Södergatan 6-8, 252 18  Helsingborg 

info@adrenalineacademy.se       +46733 44 00 00